Kbs Helder Camara

Zuringveld 1 4847 KS Teteringen

  • vooraanzicht vanaf het Zuringveld
  • De school heeft in samenwerking met Bibliotheek Breda een echte bibliotheek in de school.
  • Op school stimuleren we het samenwerken tussen kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Onze school “Een basis voor de toekomst”

Kbs Helder Camara is een katholieke basisschool die onderdeel uitmaakt van stichting INOS. Op dit moment zitten er ongeveer 400 leerlingen op onze school. 

Centraal staat de optimale persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Vanuit een warm sociaalpedagogisch klimaat willen we bereiken dat kinderen op een eigentijdse manier hun talenten ontdekken en ontplooien, hun identiteit ontwikkelen en leren verantwoordelijkheden te dragen als actieve burgers. We vinden dat onze leerlingen zich op school moeten herkennen in de samenleving waarin ze opgroeien. Ons onderwijs is grenzeloos; we richten ons op een wereld met digitale media, zodat het leren zowel op school als daarbuiten door kan gaan. Daarnaast bieden we het vak 'Engels' aan van groep 1 t/m 8. Hierbij worden onze leerlingen begeleid door een professioneel, enthousiast en zorgzaam team.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Portfolio
  • Kanjerschool
  • Engels van groep 1 t/m groep 8
  • Galerijschool
  • Breed aanbod zorg leerlingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingaantal en ontwikkeling

Onze school is in 2012 opgeleverd in de tevens in dat jaar opgeleverde nieuwbouwwijk in Teteringen. Momenteel worden er nog enkele nieuwe woningen gebouwd in de directe omgeving van de school. Tevens vindt er de laatste jaren een doorstroom plaats in de wijk. We bemerken dat we door de groei van Teteringen meer aanmeldingen krijgen. We hebben nu een leerlingaantal wat einde schooljaar op 422 uitkomt.

Aanmelden nieuwe leerlingen

Mocht u interesse hebben in onze school dan kunt u bellen of via onze website een formulier invullen. De directeur neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken op school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
389
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2021-2022 hanteren we andere schooltijden (zie 6.1).

De leerlingen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang lunchen in de klas met de eigen leerkracht. Voor de tussenschoolse opvang werken wij samen met Kober en werken we in 3 shifts.

Shift 1: 11.20 - 11.50 uur  Groep 1-2

Shift 2: 11.55 - 12.25 uur  Groep 3-4-5

Shift 3: 12.30 - 13.00 uur  Groep 6-7-8

Er zit steeds 5 minuten tussen zodat we de transfer van en naar de klas rustig kunnen laten verlopen. Op deze manier creëren we ook ruimte voor een overdracht tussen Kober en de leerkrachten.  

Voor leerlingen die thuis lunchen: 

Shift 1: 11.20 - 12.05 uur Groep 1-2 

Shift 2: 11.55 - 12.40 uur Groep 3-4-5 

Shift 3: 12.15 - 13.00 uur Groep 6-7-8 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven