Kbs Helder Camara

Zuringveld 1 4847 KS Teteringen

  • vooraanzicht vanaf het Zuringveld
  • De school heeft in samenwerking met Bibliotheek Breda een echte bibliotheek in de school.
  • Op school stimuleren we het samenwerken tussen kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs Helder Camara, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

“Een basis voor de toekomst”

Op dit moment zitten er ongeveer 430 leerlingen op onze school. Deze zijn verdeeld over 17 groepen.Centraal staat de optimale persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Vanuit een warm sociaalpedagogisch klimaat willen we bereiken dat kinderen op een eigentijdse manier hun talenten ontdekken en ontplooien, hun identiteit ontwikkelen en leren verantwoordelijkheden te dragen als actieve burgers. We vinden dat onze leerlingen zich op school moeten herkennen in de samenleving waarin ze opgroeien. Ons onderwijs is grenzeloos; we richten ons op een wereld met digitale media, zodat het leren zowel op school als daarbuiten door kan gaan. Daarnaast bieden we het vak 'Engels' aan van groep 1 t/m 8. Hierbij worden onze leerlingen begeleid door een professioneel, enthousiast en zorgzaam team.

Dit venster biedt u een doorkijk van onze school op alle relevante factoren. Als u meer wilt weten van onze school, bekijk dan dit venster of bezoek de website van onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Portfolio
  • Kanjerschool
  • Engels van groep 1 t/m groep 8
  • Galerijschool
  • breed aanbod zorg leerlingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingaantal en ontwikkeling

Onze school is in 2012 opgeleverd in de tevens in dat jaar opgeleverde nieuwbouwwijk in Teteringen. Momenteel worden er nog enkele nieuwe woningen gebouwd. Tevens vindt er de laatste jaren een doorstroom plaats in de wijk. We bemerken dat we sinds schooljaar 2017-2018 meer aanmeldingen krijgen. We hebben nu een leerlingaantal wat einde schooljaar op 425 uitkomt.

Aanmelden nieuwe leerlingen

Mocht u interesse hebben in onze school dan kunt u bellen of via onze website een formulier invullen. De directeur neemt vervolgens met u contact op om een afspraak te maken op school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
391
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven