Nutsbasisschool Teteringen

Breeschot 18 4847 EW Teteringen

  • Verwonderen en nieuwsgrierig maken met biologie+ lessen (Nibi) en in samenwerking met Natuurwijs
  • In kleine groepen samenwerken volgens de coöperatieve leerstrategieën (CLS).
  • Het aanbod is gevarieerd en passend bij verschillende niveaus. Net als de verwerking
  • Een glimp van onze eigen schooltuin
  • Een glimp van onze eigen schooltuin

In het kort

Toelichting van de school

Onze missie
Bij ons kunnen leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dat kan omdat ze de ruimte krijgen om zich breed te ontwikkelen. Naast de basisvakken besteden we namelijk veel aandacht aan cultuuronderwijs en de groene school. En het kan omdat ze de veiligheid voelen om te proberen wat bij ze past. Onze school is een warm bad waar iedereen elkaar kent en helpt. 

Onze visie

Onze visie bestaat uit 8 kernwaarden. De eerste letters van deze kernwaarden vormen samen het woord ABEEGMOS. Op school kennen we dit woord allemaal en weten we wat we ermee bedoelen. We leggen het uit...

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede (culturele) ontwikkeling
  • Coöperatieve leerstrategieën
  • Biologie Plus - Natuurwijs
  • ABEEGMOS
  • Verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn in 2010 gestart met 19 leerlingen. Inmiddels ontvangen we dagelijks rond de 220 leerlingen die verdeeld zijn over 9 groepen: twee groepen 1/2, een groep 2 en enkele groepen 3,4,5,6,7,8. Dagelijks werken we heterogeen, groepsdoorbroken, met elkaar samen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven