Kindcentrum de Bongerd

Vaassenseweg 3 7396 NA Terwolde

  • Schoolfoto van Kindcentrum  de Bongerd
  • Aan deze kant van het plein is de leerlingeningang en de gymzaal.
  • Schoolfoto van Kindcentrum  de Bongerd

Het team

Toelichting van de school

Er is een vakleerkracht voor gym.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging van het personeel in geval van buitengewoon verlof of bij ziekte, kunnen wij een beroep doen op de invalpool IJsselpool. Dat levert tot nu toe vrijwel altijd vervanging op. Een enkele keer lukt het niet, dan proberen wij met eigen personeel de groep op te vangen

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Bongerd wordt in de groep 6  humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstonderwijs aangeboden door een vakleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de onderbouw groep 1,2 a en 1,2 b werken we dagelijks aan een thema dat ongeveer vier weken duurt. Aan de hand van het thema worden allerhande vaardigheden samen met de kinderen bepaald en geoefend. In dit themawerk passen ook de creatieve vakken zoals muziek, schilderen, tekenen, techniek, knippen en plakken. kleien, maar ook sociale vaardigheden als samenwerken, overleg, discussie, onderzoeken, techniek, etc.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel ondersteunt in de eerste plaats het antwoord op de vraag of een school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling. Op basis van het profiel wordt in algemeenheid duidelijk wat de school wel of niet voor een kind kan betekenen. Het schoolondersteuningsprofiel is daarmee een middel in de communicatie met ouders. Ten tweede ondersteunt het schoolondersteuningsprofiel het professionaliseringsbeleid van scholen. In dit document staat namelijk beschreven waar de school staat en wat de ontwikkelpunten zijn. Bovendien geeft het ook de ambities van de school weer als het gaat om extra ondersteuningsmogelijkheden. Tot slot is het voor het samenwerkingsverband relevant om te weten in hoeverre scholen voldoen aan het afgesproken niveau van basisondersteuning. Dit document is daarmee ook een belangrijk instrument voor monitoring.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven