Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw

Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen

Schoolfoto van Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij bieden onze leerlingen een veilig positief klimaat, waar zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Het team bevordert deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat en een prettige (werk)sfeer in de groep, in school en op het schoolplein.Binnen ons gebouw hanteren wij dezelfde afspraken. Aan het begin van het schooljaar maken de groepen 4 t/m 8 binnen het programma "Goed van Start" de eigen klassenregels. Er wordt gewerkt met klassenvergaderingen. Wij doen veel in de preventieve sfeer zoals: judo lessen groep 1 t/m 4, weerbaarheidstraining groep 5 t/m 8, in kleine groepjes faalangsttraining en SOVA training, "leren leren training". Leraren en leerlingen (groep 5 t/m 8) vullen jaarlijks een signaleringslijst "Zien" m.b.t. welbevinden/ betrokkenheid en sociale vaardigheden in. Als een kind niet lekker in zijn vel zit gaan wij in gesprek. Binnen de methode Leefstijl leren de kinderen goed met elkaar om te gaan, deze methode bevordert dat de kinderen opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen. Binnen ons Kindcentrum hanteren wij een anti pestprotocol. Groep 6, 7 en 8 vulden in mei 2021 de leerlingtevredenheid van Scholen op de kaart in. Zij geven de school gemiddeld het cijfer 8,5.

Tevredenheid
8,5

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,3

Terug naar boven