Christelijke Basisschool De Parel

Schelpenlaan 1c 4533 DW Terneuzen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Parel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingen van de Parel zijn tevreden. Zij voelen zich veilig op school en geven aan dat leerkrachten hen zien, voldoende aandacht hebben en zij op juiste manier uitleg krijgen. Leerkrachten geven waar nodig voorrang aan gesprekken over het pedagogisch klimaat in de groep. Enkele leerlingen geven aan zich in vrije situaties als de gymzaal en het schoolplein niet altijd veilig te voelen. We hebben het toezicht op deze plaatsen nog meer aangescherpt en het is een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp met leerlingen en teamleden.
Tevredenheid
7,7

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudervragenlijst heeft niet voldoende respondenten en is daardoor niet betrouwbaar te noemen. We nemen als school wel de score over communicatie als serieus. Inmiddels werkt onze school al ruim een jaar met een school-app (Socia Schools). Hiermee is de communicatie met ouders directer en sneller. Door middel van tekst en foto's kunnen wij ouders inlichten over activiteiten en werkwijze en krijgen ouders op snelle wijze alle informatie door. Zij kunnen zelf reageren op dit nieuws en voor eigen kinderen een absentiemelding aanmaken.

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven