Christelijke Basisschool De Parel

Schelpenlaan 1c 4533 DW Terneuzen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Parel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school werkt hard aan 'elke dag een beetje beter'. In dit kader is inzet en reflectie op aanbod en werkwijze een van onze vaste taken. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na elk toetsmoment vindt een analyse plaats van de groeps- en schoolresultaten door de eigen leerkracht en de (interne) begeleider van de school. Resultaten vormen altijd de basis voor gesprek of actie. Wat dienen we nog te verbeteren, hoe laten we onze leerlingen nog beter profiteren van ons aanbod? Welke individuele leerlingen hebben extra aandacht nodig? Naast deze analyse- en bespreekmomenten zijn leerkrachten periodiek met de intern begeleider in gesprek over aanbod, resultaten, zorg en eventuele interventies. Of anders gezegd: Doen we de goede dingen goed ?

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Welke vorm van Voortgezet Onderwijs voor uw  kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van uw kind. Met onderwijs op maat proberen we het  maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind kan  doorstromen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs. We zijn ons bewust van de verschillen in leerniveau bij kinderen. Daar waar het kan stellen we hoge eisen en wanneer het nodig is geven we extra aandacht en begeleiding. Maar naast ‘leren’ zijn er tal van andere kanten van de ontwikkeling waaraan in de school gewerkt wordt. Factoren als sociale vorming, creatief werk, zelfstandigheid zijn van belang bij het bepalen van het  ‘uitstroomcijfer’. Vanaf groep 1 worden kinderen gevolgd in hun ontwikkeling door observaties en (Cito-)toetsen. Zij vormen de basis voor het advies Voortgezet Onderwijs. Aan het eind van groep  7 wordt tijdens de laatste contactavond met de ouders een voorlopig uitstroomprofiel besproken. In groep 8 vindt eind maart een gesprek met ouders en leerling plaats over de schoolkeuze en deze wordt gecommuniceerd met de VO-school. De Eindtoets vindt nu plaats medio april

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 heeft er vanuit de Onderwijsinspectie een Bestuursbezoek plaatsgevonden. Daarbij vond op 3 scholen van de stichting een verificatiebezoek plaats. De Parel kreeg daarvoor, bij uitzondering omdat het hier om verifiëren gaat en een voldoende standaard is, een beoordeling als GOED. De school is bottom-up bezig met de kwaliteit en het handelen hierin is zichtbaar en tastbaar. Via intervisie, doelgericht veranderen en leergemeenschappen zet de Parel in op transparantie, 'samen kunnen we nog meer' en professioneel handelen van de teamleden.

Terug naar boven