Christelijke Basisschool De Parel

Schelpenlaan 1c 4533 DW Terneuzen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Parel

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht voor het kind
  • Onderwijs op Maat
  • Kindgericht
  • Hoogst haalbare verwachtingen
  • Talent Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Parel is echte wijkschool en is gevestigd in de Brede School Othene. Naast de Parel biedt deze ook ruimte aan de Irisschool, openbaar onderwijs, en Kinderopvang Zeeuws-vlaanderen. Tesamen zijn wij in staat een sluitend en doorlopend aanbod te realiseren voor kinderen van 0-12 jaar. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Corona-maatregelen

Tijdens de Corona-crisis zijn wij via het RIVM-protocol op een continurooster overgegaan. Dit om momenten van het verkeer tussen school en thuis te verminderen. Om deze zelfde reden zullen we het schooljaar 2020-2021 het gehele schooljaar werken met een continurooster. Per periode wordt dit rooster op werkbaarheid en noodzaak geëvalueerd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven