Prins Willem van Oranjeschool

Leeuwenlaan 29 4532 AE Terneuzen

Schoolfoto van Prins Willem van Oranjeschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Dit onderzoek toont de resultaten van de leerlingtevredenheid uit de groepen 7 en 8. Het resultaat is gebaseerd op basis van 22 vragen (de sfeer/veiligheid op school, de lessen op school en het algemene rapportcijfer). We zetten de leerlingtevredenheidslijst ieder schooljaar uit om als school te bepalen wat een goed startpunt kan zijn voor verbeterpunten en daarmee het verbeteren van de onderwijskwaliteit.  

Schooljaar 2019-2020 geven de leerlingen ons een 8,3. Hier zijn we trots op! We streven naar een fijn pedagogisch klimaat waar kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Uit deze meting kunnen we opmaken dat de kinderen van de Prins Willem van Oranjeschaal daar zeer positief over zijn.  

Naast het onderzoek van de leerling tevredenheid is er ook een vragenlijst uitgezet om de tevredenheid van de ouders te monitoren. Deze kunt u vinden via waardering > oudertevredenheid.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Dit onderzoek toont de resultaten van de oudertevredenheid in februari 2021. Bij het invullen van de vragenlijst vragen wij ouders naar hun mening over punten als: het schoolklimaat, onderwijsleerproces en informatie/communicatie. We gebruiken de resultaten van deze vragenlijst als startpunt voor verbeterpunten.

Tevredenheid
8,8

Terug naar boven