Prins Willem van Oranjeschool

Leeuwenlaan 29 4532 AE Terneuzen

Schoolfoto van Prins Willem van Oranjeschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging

Bij afwezigheid van een teamlid zoeken we altijd een vervanger, bij voorkeur iemand die bekend is met de methoden en werkwijze binnen onze school. Lukt dat niet, dan zoeken we naar een vervanger van buitenaf. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid kan vanwege de ketenbepaling voor problemen bij vervanging gaan zorgen. Lesuitval proberen we echter zoveel mogelijk te voorkomen. Scholengroep ProBaz neemt vanaf 01-08-2015 deel aan het Transfercentrum onderwijs personeel PO Zeeland (TCOZ). Op die manier wordt getracht de organisatie van vervanging toch vlot te laten verlopen. Gezien het lerarentekort zal vervanging steeds vaker niet mogelijk blijken en zullen groepen  tijdelijk samengevoegd worden of zal aan ouders gevraagd worden hun kinderen thuis te houden. School is wel altijd gehouden aan de opdracht om–wanneer ouders dat niet kunnen regelen- zélf voor alternatieve opvang van de kinderen te zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Doelgroep: Leerlingen in de basisschoolleeftijd 4 t/m 12 jaar die zich binnen onze mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

De Prins Willem van Oranjeschool beschikt over de volgende faciliteiten:

  • Lift
  • Speellokaal
  • Gymzaal (beheer gemeente)
  • Computerruimte
  • Documentatiecentrum
  • Verschillende (afgesloten)werkruimtes
  • Handvaardigheids-lokaal
  • Aangepast toilet
  • Alle lokalen hebben een digibord
  • Douches in de aangebouwde gymzaal (beheer gemeente)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven