Prins Willem van Oranjeschool

Leeuwenlaan 29 4532 AE Terneuzen

Schoolfoto van Prins Willem van Oranjeschool

In het kort

Toelichting van de school

Algemeen

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Prins Willem van Oranjeschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en eigen gegevens.

Specifiek

Ik wil graag dit, ik wil graag dat. Maar jij? Vind jij dat ook wel wat? Jij bent niet ik. Ik ben niet jij. Maar ik luister naar jou. Luister jij ook naar mij? Respect... Hé! Respect voor twee! Hé! Doe maar mee!

Bovenstaand lied komt uit onze methode Trefwoord (godsdienstonderwijs) en was onderdeel van het thema respect. Naast alle leervakken vinden wij het als school ook heel belangrijk dat kinderen op een prettige manier met elkaar en volwassenen om leren gaan. Respect hebben voor elkaar hoort daar zeker bij. 

De Prins Willem van Oranjeschool:

'Een prima basis voor een waarde(n)volle ontwikkeling'. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociale vaardigheden
  • 21-eeuwse vaardigheden
  • Onderwijs op maat
  • Moreel kompas

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
355
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven