De Twijn

Prof. Zeemanstraat 216 4532 JM Terneuzen

Schoolfoto van De Twijn

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool vormt een belangrijke periode in een kinderleven. Voor een periode van acht jaar lang vertrouwt u uw kind dagelijks toe aan de zorg van ‘de juffen en de meesters’. Een periode van acht jaar, die mede de basis legt voor de verdere ontwikkelingvan uw zoon of dochter. Een school kiezen valt dan ook niet mee, want scholen verschillen in werkwijze, in aanpak en in sfeer.
Op deze site krijgt u een beeld van de organisatie en kwaliteit van onze school. Ook kunt u onze school vergelijken met andere scholen in de buurt. Om een volledig beeld te krijgen, nodigen wij u graag uit om een kijkje bij ons te komen nemen. U bent van harte welkom.
Graag tot ziens op De Twijn!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Samen
  • Groeien
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schooljaar 2023-2024 starten we met 190 leerlingen.

Op onze school zitten kinderen uit alle wijken van Terneuzen. Ongeveer 50% van onze leerlingen komt uit ons directe voedingsgebied, de wijk Serlippens. De grote diversiteit aan religieuze, sociale en culturele achtergrond van de bewoners in Terneuzen zien we terug op onze school. 

Basisschool De Twijn is onderdeel van het Integraal Kindcentrum (IKC) ‘De Twijn’. We werken nauw samen met de collega's van de kinderopvang. Gezamenlijk bieden we een peuter- en kleutergroep aan. De kinderen die onze school op 4-jarige leeftijd binnenkomen hebben bijna allemaal deze groep bezocht. In de peuter- en kleutergroep werken de pedagogisch medewerker van de kinderopvang en de leerkracht van school intensief samen aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar. Hierdoor is de leerlingenoverdracht optimaal georganiseerd en verloopt de overgang van peuter naar kleuter voor onze kinderen erg goed.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school is onderdeel van IKC De Twijn. Samen met onze kernpartner, Juultje De twijn van kinderopvangorganisatie Prokino, organiseren we arrangementen op het gebied van onderwijs, opvang, zorg, sport en ontspanning voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.

Opvang en onderwijs stemmen voortdurend hun programma's en aanbod op elkaar af. Zo ontstaat er een doorgaande lijn in ontwikkeling voor alle kinderen die gebruik maken van ons IKC. 

Bij Juultje De Twijn werken wij met het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Uk & Puk. Uw kind beleeft samen met handpop Puk de leukste avonturen en leert spelenderwijs de wereld kennen. Bij dit programma komen de eerste stapjes op het gebied van rekenen, taal en sociale vaardigheden uitgebreid aan bod. Door de duidelijke structuur op onze kinderopvang raakt uw kind geleidelijk aan bekend met het ritme van de basisschool. Als uw kind 3 jaar oud is, kan hij/zij ook naar de peuter- en kleuterklas. In deze groep zitten kinderen van 3 en 4 jaar. Het aanbod in deze groep wordt volledig afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van uw kind. Op deze wijze 'rekenen we af' met de traditionele grens die wordt getrokken tussen de peutergroepen en kleutergroepen.

Daarnaast bieden we voor-  en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Bij de BSO werken we met verticale groepen. Net zoals in een gezin spelen en werken kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep. Op de BSO wordt gewerkt met het speciaal door Prokino ontwikkelde activiteitenprogramma DOEN!

Daarnaast bieden we binnen de 'Verlengde Schooldag' een uitgebreid naschools activiteitenaanbod aan. Elk half jaar wordt het aanbod vernieuwd en kunnen kinderen opnieuw inschrijven. Omdat we alle activiteiten voor iedereen bereikbaar willen houden, proberen we alle activiteiten gratis aan te bieden. Voor een impressie van het aanbod en de organisatie daarvan, verwijzen we naar de bijlagen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven