De Oude Vaart

Tamarindestraat 4 4537 XH Terneuzen

  • Schoolfoto van De Oude Vaart
  • Schoolfoto van De Oude Vaart
  • Schoolfoto van De Oude Vaart
  • Schoolfoto van De Oude Vaart
  • Schoolfoto van De Oude Vaart

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het Schoolvenster van Kindcentrum De Oude Vaart. Dit Venster geeft u informatie over ons onderwijs; de resultaten en de organisatie. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Onze missie is goed onderwijs te bieden in een uitdagende, respectvolle, sociale en veilige omgeving.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.deoudevaart.nl

Wij heten u en uw kind van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen in ontwikkeling
  • respect en vertrouwen
  • kwalitatief goed onderwijs
  • verantwoordelijkheid
  • ontwikkeling 0-13 jaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Oude Vaart behoort tot één van de grotere basisscholen in de gemeente Terneuzen. Het schooljaar 2022-2023 starten we met bijna 200 leerlingen.  

De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. We werken in heterogene en homogene groepen. Afhankelijk van de groepsgrote zijn alle groepen gedeeltelijk of geheel bemand door meerdere leerkrachten en/of leraarondersteuners (Co-teaching). Onze jongste kleuters starten in een peuter-kleutergroep. Binnen deze kleine, overzichtelijke aanvangsgroep sluiten peuters van bijna 4 en hun juf, vier ochtenden per week aan, om samen te leren en te ontwikkelen.  

In het schoolgebouw is tevens een Kinderdagverblijf (KDV), een Peuterspeelzaal (PSZ) en een Buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd. Deze worden verzorgd door Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen.

Daarnaast is onze school aangesloten bij de Vereniging BSOS (Basisscholen Onderwijs Schipperskinderen). Een onderdeel hiervan is het LOVK (Landelijk onderwijs aan varende kleuters). Deze kleuters worden geïntegreerd in onze kleutergroepen. De ligplaatsschool De Groene Zwaan is gehuisvest in onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
241
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven