Prins Willem van Oranjeschool

Leeuwenlaan 29 4532 AE Terneuzen

Schoolfoto van Prins Willem van Oranjeschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Met trots presenteren we de resultaten van ons onderzoek naar de leerlingtevredenheid in de groepen 6, 7 en 8. Dit onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst bestaande uit 22 vragen, waarin we de mening van de leerlingen hebben gevraagd over de sfeer en veiligheid op school, de kwaliteit van de lessen en het algemene rapportcijfer. Door jaarlijks deze leerlingtevredenheidslijst af te nemen, streven we ernaar om als school een goed startpunt te bepalen voor verbeterpunten en om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.   De resultaten van de afgelopen schooljaren tonen aan dat de leerlingen zeer tevreden zijn. De afgelopen jaren hebben we cijfers gehaald tussen de 8,0 en 8,5. In het huidige schooljaar, 2022-2023, waarderen de leerlingen ons met een 8,1. Dit laat zien dat de leerlingen van de Prins Willem van Oranjeschaal bijzonder positief zijn over de geboden onderwijskwaliteit, zoals blijkt uit deze meting.  

Een speciale vermelding verdienen we voor het cijfer 8,8 dat we hebben ontvangen bij de vraag: "Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?" Dit resultaat vervult ons met trots en bevestigt dat we erin slagen om onze leerlingen adequaat te ondersteunen wanneer zij dit nodig hebben.


Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Dit onderzoek toont de resultaten van de oudertevredenheid in maart 2022. Bij het invullen van de vragenlijst vragen wij ouders naar hun mening over punten als: het schoolklimaat, onderwijsleerproces en informatie/communicatie. We gebruiken de resultaten van deze vragenlijst als startpunt voor verbeterpunten.

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven