Prins Willem van Oranjeschool

Leeuwenlaan 29 4532 AE Terneuzen

Schoolfoto van Prins Willem van Oranjeschool

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit een divers en toegewijd personeelsbestand, inclusief:
1 intern begeleider, Tineke van Dixhoorn, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de zorg en ondersteuning van de leerlingen.
3 bouwcoördinatoren, elk belast met de coördinatie en ondersteuning van het onderwijs in hun specifieke bouw(onderbouw, middenbouw en bovenbouw).
7 voltijd groepsleerkrachten die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse lesgevende taken in de verschillende klassen.
20 deeltijd groepsleerkrachten die een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor de dagelijkse lesgevende taken in de verschillende klassen.
1 rekencoördinator, die gespecialiseerd is in het bevorderen van rekenvaardigheden en het coördineren van het rekenonderwijs.
2 leesspecialisten, die zich richten op het bevorderen van leesvaardigheid en leesplezier bij de leerlingen.
1 dyslexie- en dyscalculie specialist, die gespecialiseerde ondersteuning biedt aan leerlingen met dyslexie endyscalculie.
1 vakleerkracht bewegingsonderwijs, die gespecialiseerd is in het verzorgen van sport- en bewegingsactiviteiten voor de leerlingen.
1 vakleerkracht muziekonderwijs, die zich richt op het bevorderen van muzikale vaardigheden en het organiseren van muzikale activiteiten.
1 leraarondersteuner, die ondersteuning biedt aan individuele leerlingen of groepen leerlingen binnen de klas.
2 onderwijsassistenten, die de groepsleerkrachten en leraarondersteuner ondersteunen bij diverse taken en activiteiten.
5 pedagogisch medewerkers die een belangrijke rol spelen in de begeleiding en verzorging van de leerlingen, zowel binnen als buiten de klas.
1 conciërge, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de schoolfaciliteiten en het bieden van algemene ondersteuning aan het team en de leerlingen.

Dit diverse team werkt samen om een optimale leeromgeving te creëren waarin de leerlingen zich kunnenontwikkelen en groeien, met aandacht voor zowel het onderwijsprogramma als de zorg en ondersteuning van de individuele leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging

Lesuitval proberen we zo veel mogelijk te voorkomen.
Indien er een personeelslid afwezig is:
1. Zoeken wij altijd een vervanger. Bij voorkeur iemand die bekend is met de methoden en werkwijze binnen onze school. Lukt dat niet, dan zoeken we naar een vervanger van buitenaf.
2. Mocht er geen vervanging gevonden worden zetten wij ons ondersteunend personeel in om de klas over te nemen. 
3. Mocht er geen ondersteunend personeel beschikbaar zijn zullen wij de groepen onderverdelen bij andere klassen. Alle groepen hebben pakketjes met werk klaarliggen en een verdeling welke leerlingen waar naartoe gaan. De groepsgrootte moet dit wel toelaten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven