Prins Willem van Oranjeschool

Leeuwenlaan 29 4532 AE Terneuzen

Schoolfoto van Prins Willem van Oranjeschool

In het kort

Toelichting van de school

Wat leuk dat u een kijkje neemt op de site van de Prins Willem van Oranjeschool!

Leerlingen, medewerkers, ouders, het schoolgebouw en de omgeving: alles samen vormt onze school. Een plek waar wij alle kinderen een stevige basis willen én kunnen geven. Op deze site vindt u ons verhaal en onze resultaten waardoor u een betrouwbaar beeld krijgt van de school. 

Hebben alle cijfers en letters op deze site u nieuwsgierig gemaakt? Aarzel niet en neem contact op om de sfeer op de Prins Willem van Oranjeschool zelf te ervaren! U kunt ook alvast een kijkje nemen op onze social media kanalen (facebook en instagram) én onze eigen website. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op onze school. In de loop van het schooljaar veranderen deze cijfers door de instromende leerlingen. In bovenstaande grafiek is een daling te zien. Deze daling is te verklaren door de grote groepen die uitgestroomd zijn. Schooljaar 2022-2023 zien we dat de leerlingenaantallen weer omhoog gaan.

De leerlingen zijn verdeeld over 16 groepen: 4 kleutergroepen 1-2 (waaronder één startgroep), twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. Wij streven er naar om géén combinatiegroepen samen te stellen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
363
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven