IKC Stelle-Zeemeeuw

Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen

  • Schoolfoto van IKC Stelle-Zeemeeuw
  • Schoolfoto van IKC Stelle-Zeemeeuw
  • Schoolfoto van IKC Stelle-Zeemeeuw

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij bieden onze leerlingen een veilig positief klimaat, waar zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Het team bevordert deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat en een prettige (werk)sfeer in de groep, in school en op het schoolplein. Binnen ons gebouw hanteren wij dezelfde afspraken. Wij doen veel in de preventieve sfeer zoals: judolessen groep 1 t/m 5, weerbaarheidstraining groep 6 t/m 8, Ik-leer-leren training. Leraren en leerlingen (groep 5 t/m 8) vullen jaarlijks een signaleringslijst "Zien" m.b.t. welbevinden/ betrokkenheid en sociale vaardigheden in. Binnen de methode Kwink leren de kinderen op een verantwoorde manier met elkaar om te gaan, deze methode bevordert dat de kinderen opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen. Binnen ons Kindcentrum hanteren wij een anti pestprotocol. Groep 6, 7 en 8 vulden in februari 2022 de leerlingtevredenheid van Scholen op de kaart in. Zij geven de school gemiddeld het cijfer 8,2.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven