IKC Stelle-Zeemeeuw

Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen

  • Schoolfoto van IKC Stelle-Zeemeeuw
  • Schoolfoto van IKC Stelle-Zeemeeuw
  • Schoolfoto van IKC Stelle-Zeemeeuw

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw biedt een veilige leeromgeving. Ons onderwijs is modern, betekenisvol en van hoge kwaliteit. Ons onderwijsaanbod is gericht op een brede ontwikkeling en sluit aan bij de leefwereld van het kind, zodat hun persoonlijke ontwikkeling optimaal tot zijn recht komt. Dit op intellectueel en emotioneel gebied, maar ook met betrekking tot creativiteit. Wij werken opbrengstgericht, systematisch en doelgericht aan het verhogen van de prestaties van leerlingen. Wij zijn onderdeel van Elevantio.

   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen ontwikkelen
  • Plezier en enthousiasme
  • Eigenheid
  • Talentontwikkeling
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij aanvang van het schooljaar 2023-2024 telt onze school 120 leerlingen. 95 % is afkomstig uit de postcodegebieden 4536 (wijk Oudelandse Hoeve - 79%) en 4535 (wijk Zuidpolder - 15%). 79% van onze leerlingen komt uit ons directe voedingsgebied, de wijk Oudelandse Hoeve. We kunnen dus met recht stellen dat De Stelle - Zeemeeuw een echte wijkschool is. Veel van onze leerlingen hebben een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse, waarbij thuis een andere taal gesproken wordt dan de Nederlandse taal. Tevens zijn er veel leerlingen die uit een gezin komen met een laag inkomen en/of uit een eenoudergezin komen.

85% van onze leerlingen stroomt in vanuit de peutergroep van kinderopvang Prokino Juultje De Stelle, de kernpartner met wie we samen IKC De Stelle - Zeemeeuw vormen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 8.15 uur is het schoolplein voor leerlingen geopend. Vanaf 8:20 uur is er toezicht door minimaal 1 leerkracht, ouder of onderwijsassistent, de pleinwacht.

08.25-08.30 uur inloop unit 1 en unit 2 (groep 1 t/m 8)

Ochtendpauze (alle leerkrachten lopen buiten)            

10.15-10.30 uur:  groep 3 t/m 8      

Middagpauze (er loopt minimaal 1 pleinwacht)        

12.00-12.25 uur:  groep 3, 4 en 5

12.25-12.50 uur: groep 6, 7 en 8   

Wij verzoeken u vriendelijk uw kind(eren) niet te vroeg naar school te brengen of te laten gaan. De leerlingen gaan zelfstandig naar binnen. Wij gaan ervan uit dat de kinderen om 8.30 uur in de klas kunnen beginnen. Wanneer een kind te laat is zonder geldige reden, is de algemene regel dat deze tijd dubbel wordt ingehaald.  


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven