De Stelle

Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen

Schoolfoto van De Stelle

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw biedt een veilige leeromgeving. Ons onderwijs is modern, betekenisvol en van hoge kwaliteit. Ons onderwijsaanbod is gericht op een brede ontwikkeling en sluit aan bij de leefwereld van het kind, zodat hun persoonlijke ontwikkeling optimaal tot zijn recht komt. Dit op intellectueel en emotioneel gebied, maar ook met betrekking tot creativiteit. Wij werken opbrengstgericht, systematisch en doelgericht aan het verhogen van de prestaties van leerlingen. Wij zijn onderdeel van Scholengroep Probaz.

   

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven