Christelijke Basisschool de Parel

Schelpenlaan 1 c 4533 DW Terneuzen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Parel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingen van de Parel zijn tevreden. Zij voelen zich veilig op school en geven aan dat leerkrachten hen zien, voldoende aandacht hebben en zij op juiste manier uitleg krijgen. Leerkrachten geven waar nodig voorrang aan gesprekken over het pedagogisch klimaat in de groep. Enkele leerlingen geven aan zich in vrije situaties als de gymzaal, de toiletten en het schoolplein niet altijd veilig te voelen. Vorig jaar was dit in sterkere mate aanwezig en dat heeft er toe geleid meer aandacht aan sociaal leren te besteden en het toezicht te vergroten.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven