Christelijke Basisschool de Parel

Schelpenlaan 1 c 4533 DW Terneuzen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Parel

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht voor het kind
  • Onderwijs op Maat
  • Kindgericht
  • Hoogst haalbare verwachtingen
  • Talent Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Parel is echte wijkschool en is gevestigd in de Brede School Othene. Naast de Parel biedt deze ook ruimte aan de Irisschool, openbaar onderwijs, en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Tezamen zijn wij in staat een sluitend en doorlopend aanbod te realiseren voor kinderen van 0-12 jaar. 

De leerling populatie van de Parel bestaat vooral uit leerlingen uit de wijk Othene, waarvan het opleidingsniveau van de ouders divers is. We bieden onderwijs aan leerlingen met diverse onderwijsbehoeften. Daarnaast hebben we steeds meer NT2 leerlingen, doordat er meer en meer expats in de wijk komen wonen en hun kinderen onze school bezoeken

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school maakt deel uit van scholengroep PO Zeeuws-Vlaanderen. Deze heeft een veiligheidsplan opgesteld en het plan is bij aanvraag daar of op de school in te zien.

Terug naar boven