Christelijke Basisschool de Parel

Schelpenlaan 1 c 4533 DW Terneuzen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool de Parel

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Onderwijs op Maat
  • Talentontwikkeling
  • Samen - Werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in een nieuwbouwwijk in Terneuzen. De Parel maakt deel uit van de Brede School Othene. In het gebouw is naast de Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen ook basisschool de Irisschool gevestigd. Deze school maakt ook deel uit van scholengroep Elevantio. De Parel telt ongeveer 210 leerlingen. Dit aantal fluctueert per dag met enkele leerlingen daar er ook schippersleerlingen in de leeftijd 4-6 onze school bezoeken als gastleerling. De prognose op dit leerlingenaantal is lastig te maken daar er nog volop gebouwd wordt in de wijk. Op dit moment is het aantal en de instroom redelijk stabiel.

Veel van onze leerlingen maken gebruik van de kinderopvang voordat zij op onze school instromen, gaan na de schooltijd naar BSO in het gebouw of worden opgevangen door grootouders. Naast gezinnen die hier zijn opgegroeid en geworteld wonen er ook een groot aantal expats waarvan een van de twee, of beide ouders werken op de grote chemische bedrijven in de Kanaalzone. Zo krijgt de school ook te maken met leerlingen die het Nederlands als tweede taal zich eigen moeten maken. Niet altijd is de eerste voertaal Engels. Dit vraagt een aanpassing van ons aanbod en begeleiding.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school maakt deel uit van scholengroep PO Zeeuws-Vlaanderen. Deze heeft een veiligheidsplan opgesteld en het plan is bij aanvraag daar of op de school in te zien.

Terug naar boven