CBS It Harspit

Herweystrjitte 49 9145 SK Ternaard

Schoolfoto van CBS It Harspit

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een leerkracht met ziekteverlof of vanwege studie afwezig is wordt er een beroep gedaan op de invalpool en partimewerkende collega’s. Mocht het voorkomen dat er geen vervanging op voorgaande wijze gevonden kan worden gaat er een spoedbericht uit en zijn kinderen de eerste dag vrij. Die dag zal er naar een meer duurzame oplossing gezocht worden. De oplossing is groeps afhankelijk en ook afhankelijk van de dag ( i.v.m. het wel/niet aanwezig zijn van vakleerkrachten) en daarom vooraf niet vast te stellen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

U kunt in de schoolgids lezen hoe het onderwijs (en onderwijsaanbod) in de kleutergroepen wordt vormgegeven.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De klokurentabel kunt u lezen in de schoolgids.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zijn bezig met het vormen van een brede visie op Talant ontwikkeling. Het project Allle Talenten Tellen zorgt voor een goede lijn in de stappen van visievorming en verdere uitwerking.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is regelmatig overleg over de peuters en de ingestroomde kleuters. Er wordt gebruik gemaakt van een overdrachtsformulier en een warme overdracht. 

Terug naar boven