Samenlevingsschool Bloei

Buorren 21 8493 LC Terherne

  • Bewegend leren op het schoolplein.
  • Aan het werk in de moestuin.
  • Heerlijk spelen op het groene schoolplein.
  • Drama & zingen

In het kort

Toelichting van de school

Als je samen op ontdekking gaat, verrijk je jouw wereld!

Welkom bij Bloei, de skoalle foar de mienskip.
Als samenlevingsschool geloven we dat je met een open blik verder komt.

Bloei, aandacht voor jouw groei!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open
  • Inspirerend
  • Optimistisch
  • Avontuurlijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Samenlevingsschool Bloei heeft een regiofunctie. Kinderen met verschillende achtergronden uit Terherne, Terkaple, Goingarijp, Akmarijp en soms ook Joure en Akkrum komen naar onze school. We vormen met elkaar een lerende gemeenschap en hebben veel plezier met elkaar. De school groeit steeds meer uit tot een volwaardig kindcentrum. Bloei is een school, buitenschoolse opvang (BSO) en peuterspeelzaal voor de regio en wordt bezocht door zo’n vijftig kinderen. Naast onderwijs bieden wij ruimte aan kinderopvang en een peutergroep, in samenwerking met Kinderwoud. Bloei is een school voor de gemeenschap (mienskip) waar alle kinderen welkom zijn, waar zij kunnen opbloeien en het beste van zichzelf kunnen laten zien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven