Samenlevingsschool Bloei

Buorren 21 8493 LC Terherne

  • Schoolfoto van Samenlevingsschool Bloei
  • Schoolfoto van Samenlevingsschool Bloei
  • Schoolfoto van Samenlevingsschool Bloei
  • Schoolfoto van Samenlevingsschool Bloei
  • Schoolfoto van Samenlevingsschool Bloei

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij samenlevingsschool BLOEI in Terkaple en Terherne. Bloei is een identiteitsrijke dorpsschool en we zijn aangesloten bij het netwerk Drietalige scholen. Dat betekent dat wij naast het Nederlands, ook Fries en Engels aanbieden vanaf groep 1.

Onze school wordt bezocht door 45 leerlingen en daarnaast bieden we i.s.m. Kinderwoud peuteropvang en BSO.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Leerzaam
  • Ondernemend
  • Educatief
  • Inspirerend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een school met een regiofunctie. Kinderen uit Terherne, Terkaple, Goingarijp, Akmarijp en Joure bezoeken onze school. We zijn betrokken bij de dorpen en de dorpen zijn betrokken bij ons. In onze school in Terherne is ook een peuteropvang en een buitenschoolse opvang.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven