Openbare Basisschool de Windhoek

Abtslaan 15 4844 SL Terheijden

  • Individuele aandacht
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Windhoek
  • Samenhang tussen Nederlands, Engels, wereldoriëntatie en de expressievakken.
  • Veel individuele aandacht
  • Lezen is de basis voor leren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Openbare basisschool de Windhoek.

Onze school telt ongeveer 60 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 8 jaargroepen in 4 combinatieklassen. Onze school staat in een rustige omgeving nabij de Rode Vaart en vlakbij het centrum van Terheijden. Onze leerlingen komen uit de gehele bebouwde kom en het buitengebied van Terheijden. Ook bezoeken leerlingen uit enkele omliggende plaatsen onze school.   

OBS De Windhoek vormt samen met het consultatiebureau (GGD gezondheidszorg) en (kinderdagverblijf, peutergroep, voor- en naschoolse opvang) Eskadee, Integraal Kind Centrum de Wiekslag.  

OBS De Windhoek is een school waar ieder kind welkom is, ongeacht achtergrond of religie. Er heerst een open, veilige en rustige sfeer in de school met een duidelijke structuur. Wij kijken naar het kind als individu en besteden veel aandacht en zorg aan het welbevinden. Ieder kind is uniek waardoor wij afstemmen op verschillen tussen leerlingen, waarbij wij streven naar hoge verwachtingen en optimale leerresultaten passend bij het kind.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterk leesonderwijs
  • Kleine groepen
  • Onderwijs op maat
  • Betekenisvol onderwijs
  • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
55
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om de kinderen een fijne en inspirerende vrijetijdsbesteding te bieden zet Eskadee op een goed activiteitenaanbod in de buitenschoolse opvang. Door dit aanbod hebben kinderen een fijne en ontspannen besteding van hun vrije tijd, én worden zij steeds gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het activiteitenaanbod wordt veelal gekoppeld aan een thema. Dit betekent dat er voor een bepaalde periode een thema gekozen wordt en dat hierbij activiteiten gekozen worden. Regelmatig maakt Eskadee gebruik van verschillende ruimtes in de school zoals het handvaardigheid lokaal of de speelzaal. 

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven