Kindcentrum Jij

Abtslaan 15 4844 SL Terheijden

  • Schoolfoto van Kindcentrum Jij
  • Samenhang tussen Nederlands, Engels, wereldoriëntatie en de expressievakken.
  • Veel individuele aandacht
  • Lezen is de basis voor leren

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een teamlid afwezig is. We zoeken dan naar een passende oplossing om lesuitval zo veel mogelijk te voorkomen. Het aantal invallers is echter zeer beperkt. Het liefst maken we bij inval gebruik van voor de kinderen bekende gezichten (duo-collega of andere collega van onze school voor de groep). Wanneer teamleden van onze school niet in kunnen vallen, zetten we de vraag binnen onze invalpool uit. Levert dat ook geen invalleerkracht op dan zoeken we buiten de stichting. Als ook daar geen invaller voorhanden is, wordt in het uiterste geval de groep verdeeld over de andere groepen of krijgt de groep een dag vrij. Indien ouders hun kind niet thuis op kunnen vangen, krijgt hij/zij die dag een plek in een andere groep.

Indien de leerkracht van een groep langere tijd afwezig is, wordt bovenstaande ook gehanteerd. Uiteraard zoeken we hierbij naar een zo'n structureel mogelijke oplossing.

De afwezigheid van een collega en het gevolg hiervan voor de groep (invaller, verdelen of naar huis) wordt z.s.m. gecommuniceerd met de betreffende ouders via Parro. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleutergroepen (groepen 1/2) zijn heterogeen samengesteld. Kinderen van 4 t/m 6 jaar zitten bij elkaar in de klas. Op deze manier stimuleren we zowel de sociale ontwikkeling als het soepel laten verlopen van de overgang van thuis naar school en de aansluiting naar groep 3.

De verdeling van de tijd over de diverse vakgebieden is een indicatie. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen worden hierin eventueel aanpassingen gedaan om hun ontwikkeling te optimaliseren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het team van onze school is volop in ontwikkeling om nog beter passend onderwijs te kunnen bieden. Al onze leerkrachten zijn in staat om de basisondersteuning in de klas te kunnen bieden. Daarnaast zijn we bezig met het scholen van specialisten. Op dit moment zijn er leerkrachten bezig of voornemens om te scholen in:

- Rekenspecialist

Daarnaast is er bij Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) voldoende expertise beschikbaar. Er zijn schoolbegeleiders die de school kunnen ondersteunen in het creëren van passend onderwijs. Hun expertisegebieden zijn respectievelijk pedagogiek en didactiek. Daarnaast werken we nauw samen met de begeleiders passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Met het schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden.

Kijkend naar de ondersteuningsmogelijkeden, hebben we de ambitie om onze doorgaande lijn van 0-7 jaar te versterken en verder uit te bouwen.

Door de start van onze eerste opvang aan anderstalige nieuwkomers is het noodzakelijk de expertise over deze doelgroep en hun specifieke onderwijsbehoeften uit te breiden. We hebben binnen het bestuur een Coördinator NT2 die de school hierin begeleid

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Eerste vriendjes maken en spelend leren 
Bij Kindcentrum Jij creëren we elke dag een veilige en uitdagende speelomgeving voor alle kinderen. Ook voor de allerkleinsten. Onze babyspecialisten zorgen er met gerichte activiteiten voor dat je baby zich op zijn of haar eigen tempo ontwikkelt in onze dagopvang. Daarnaast hebben we een leuke dreumesgroep. Hier kan je dreumes spelen en leren met vriendjes en vriendinnetjes. Jouw dreumes heeft veel te zien, doen en ontdekken. Binnen zijn er uitdagende speelhoeken waar je kind vol fantasie kan spelen. Buiten kunnen de kinderen lekker rennen of samen met vriendjes op 'avontuur' gaan.

Spelen, leren en ontdekken bij de peutergroep 
Spelenderwijs leert je peuter een heleboel. Zo werken we aan de taalontwikkeling van je peuter. Dit doen we door het zingen van liedjes en het benoemen van de dingen die we doen. Voor de woordenschat lezen we elke dag voor. Maar er is ook ruimte voor beginnend rekenen, bijvoorbeeld door elke dag tot 10 te tellen. We benoemen de dagen van de week en leren de begrippen veraf en dichtbij. 

Bij een peutergroep maakt je kind snel vriendjes en vriendinnetjes. Je kind ontwikkelt zich gemakkelijker wanneer hij of zij meerdere dagen in een vast ritme naar de opvang komt. Het biedt rust en stabiliteit. Kinderen worden socialer van de opvang, leren rekening houden met elkaar en hoe ze samenwerken met andere kinderen. Ook de pedagogisch medewerkers leren je kind, de behoeftes en zijn of haar ontwikkeling beter kennen. Hierdoor kunnen ze je kind gemakkelijker begeleiden en stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. We hebben een goede samenwerking met school. Er is een vloeiende overgang tussen opvang en onderwijs. Dankzij Peuterstart is de overstap naar de basisschool een stuk minder groot.

Spelen, leren en ontdekken bij de kleutergroep
Bij de kleuters ligt de nadruk op het spelen en ontwikkelen. Ieder kind leert op een natuurlijke en creatieve manier zichzelf en de wereld te ontdekken. De aangeboden activiteiten nodigen uit tot spel en het opdoen van ervaringen. Daarnaast worden bepaalde leerdoelen expliciet aangeboden door de leerkracht. Vanuit bepaalde thema's worden de hoeken in de klas ingericht en de lesjes gegeven. 

Terug naar boven