Kindcentrum Jij

Abtslaan 15 4844 SL Terheijden

  • Schoolfoto van Kindcentrum Jij
  • Samenhang tussen Nederlands, Engels, wereldoriëntatie en de expressievakken.
  • Veel individuele aandacht
  • Lezen is de basis voor leren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kindcentrum Jij. 

Binnen Kindcentrum Jij bieden we onderwijs en opvang onder één dak.

Onze school telt ongeveer 70 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 8 jaargroepen in 3 combinatieklassen. Daarnaast hebben we een taalgroep waarin we de eerste opvang aan anderstalige nieuwkomers bieden. Onze school staat in een rustige omgeving nabij de Rode Vaart en vlakbij het centrum van Terheijden. Onze school wordt bezocht door kinderen uit alle sociale lagen van de bevolking uit Terheijden en de omliggende dorpen en steden. Zowel wat betreft opleidingsniveau als culturele achtergrond trekt onze school een breed publiek. 

Binnen ons kindcentrum is ook kinderdagverblijf, peutergroep, voor- en naschoolse opvang gevestigd, vanuit Kibeo. 

Bij Kindcentrum Jij is ieder kind welkom is, ongeacht achtergrond of religie. Er heerst een open, veilige en rustige sfeer in de school met een duidelijke structuur. Wij kijken naar het kind als individu en besteden veel aandacht en zorg aan het welbevinden. Ieder kind is uniek waardoor wij afstemmen op verschillen tussen leerlingen, waarbij wij streven naar hoge verwachtingen en optimale leerresultaten passend bij het kind.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Eigenheid
  • Verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor en na schooltijd gezellig spelen met vriendjes

Je zoon of dochter kan voor en na schooltijd én tijdens de schoolvakanties bij ons terecht. Nieuwe dingen leren door leuke workshops te volgen of creatief ontspannen in het atelier. Bij onze Buitenschoolse opvang (BSO) mogen de kinderen meedenken over de activiteiten en wat ze zouden willen leren en doen. Elke BSO werkt met Doenkids, een online activiteitendatabase specifiek voor de kinderopvang. Wekelijks wordt er rondom een bepaald thema een programma boordevol activiteiten samengesteld. Zo hebben we altijd een uitdagend programma voor je kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven