Dynamiek

Borgsche Rieten 15 g 7061 ZM Terborg

Schoolfoto van Dynamiek

In het kort

Toelichting van de school

Dit is de schoolgids van basisschool Dynamiek. In deze gids treft u de gegevens aan van onze school; de dagelijkse gang van zaken, maar ook onze ideeën over onderwijs en hoe wij onze kwaliteit bewaken. U kunt de schoolgods vinden op onze website www.bsdynamiek.nl  

In onze jaarkalender vindt u onze activiteiten en vakanties. Aanvullende informatie ontvangt u via de nieuwsbrief. We hebben een website (www.bsdynamiek.nl) en plaatsen we berichten op Facebook (basisschool Dynamiek). Heeft u na het lezen van onze schoolgids nog vragen, dan kunt u hiermee altijd op school terecht.

Met vriendelijke groeten,    

Wil van Empelen, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • We helpen elkaar
  • Wat kan wel, denken in kansen
  • Omarmen van verschillen
  • Voordoen, mee doen, zelf doen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dynamiek ligt in een regio waar over het algemeen sprake is van krimp. Het aantal leerlingen op Dynamiek is dalend. De verwachting is dat Dynamiek op 1-10-2019 ongeveer 310 leerlingen zal tellen. Wat een krimp van ongeveer 12 leerlingen betekent.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven