CBS De Verrekijker

Nederveen Cappelstraat 39 9561 KM Ter Apel

  • Schoolfoto van CBS De Verrekijker
  • Schoolfoto van CBS De Verrekijker
  • Schoolfoto van CBS De Verrekijker

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben het tevredenheidsonderzoek vanuit Parnassys WMK voor ons ingevuld. Uit dit leerlingentevredenheidsonderzoek blijkt dat de leerlingen zeer tevreden zijn over onze school. Wij krijgen van hen een 9.2. 
Tevredenheid
9,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Er is maar een klein deel van de ouders dat het oudertevredenheidsonderzoek in april heeft ingevuld. We denken dat dit indirect te maken heeft met de situatie rondom de pandemie. De ouders zijn vanwege de maatregelen tegen C19 al langere tijd niet meer in school geweest. De ouders die het onderzoek hebben ingevuld geven ons een 8.4. Daar zijn we blij mee. 

We doen veel goed, maar er zijn ook zaken die beter kunnen. Met de uitkomst van dit onderzoek gaan we aan de slag; zo hebben we de veiligheidsbeleving van de kinderen extra onderzocht. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de leerlingen zich veilig voelen op school. Ten aanzien van de communicatie hebben we besloten een andere communicatietool in te gaan zetten het volgend schooljaar (Parro i.p.v. Klasbord). Met deze tool is meer mogelijk. 

Tevredenheid
9,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven