CBS De Verrekijker

Nederveen Cappelstraat 39 9561 KM Ter Apel

  • Schoolfoto van CBS De Verrekijker
  • Schoolfoto van CBS De Verrekijker

Het team

Toelichting van de school

CBS De Verrekijker heeft een professioneel en enthousiast team dat elke schooldag weer klaarstaat om aan de slag te gaan met hun leerlingen, uw kinderen. De verschillende teamleden hebben elk hun eigen gebied van expertise en kennis. Binnen het team wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise. De teamleden volgen regelmatig cursussen, trainingen en opleidingen om de kwaliteit van hun lesgeven te vergroten. Zo blijven we als team, maar ook als professionals in ontwikkeling. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is of verlof heeft wordt deze vervangen door een collega op school of een collega uit de vervangingspool van SG Perspectief. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk van onze Schoolgids leest u hoe wij ons onderwijs hebben georganiseerd. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt een grondige en gedegen basisondersteuning aan aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar (groep 1 t/m 8).

Onze school is een kleine school met kleine groepen. Hierdoor is er meer tijd en aandacht voor leerlingen dan in een grotere groep. 

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzalen en de kleuterleerkrachten van onze school zorgen voor een warme overdracht van de jonge kleuter naar onze school. Dit houdt in dat er overleg is over wat de jonge kleuter nodig heeft om zich goed te blijven ontwikkelen op de basisschool. 

Terug naar boven