CBS De Verrekijker

Nederveen Cappelstraat 39 9561 KM Ter Apel

  • Schoolfoto van CBS De Verrekijker
  • Schoolfoto van CBS De Verrekijker

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster laat u de resultaten van onze school zien. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie van het onderwijs en de school. We zullen indien nodig een toelichting geven bij de cijfers en feiten. We geven u daarmee een goed beeld van onze kwaliteiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • goed opgeleid team
  • betrokkenheid
  • leerrijke omgeving
  • veilig schoolklimaat
  • goede leerlingenzorg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school maakt in schooljaar 2019-2020 een mooie groei door qua leerlingaantal. Op dit moment zitten er ruim 50 leerlingen op onze mooie school. Door uitbreiding van het team met een parttime leerkracht kunnen de groepen echter klein en overzichtelijk blijven. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven