Aeresteijn

Langeraarseweg 86 2461 CL Ter Aar

  • Schoolfoto van Aeresteijn
  • Schoolfoto van Aeresteijn
  • Schoolfoto van Aeresteijn
  • Schoolfoto van Aeresteijn
  • Naar de Riga Ranch.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn voortdurend met leerlingen in gesprek en zoeken constant naar manieren om ons onderwijs te verbeteren.

Wij gebruiken Vensters om de tevredenheid te toetsen, te bespreken en te verbeteren.

De resultaten van de tevredenheidsvragenlijst worden besproken in de klassen en in de leerlingenraad.

Tevredenheid
8,3

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven