Aeresteijn

Langeraarseweg 86 2461 CL Ter Aar

  • Schoolfoto van Aeresteijn
  • Schoolfoto van Aeresteijn
  • Schoolfoto van Aeresteijn
  • Schoolfoto van Aeresteijn
  • Naar de Riga Ranch.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit jaar hebben 31 van de 32 leerlingen in groep 8 meegedaan aan de CITO Eindtoets. Eén leerling is, op basis van cognitief niveau, uitgesloten van deelname.

Aeresteijn scoort boven het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij vinden het als school belangrijk om de sociaal emotionele- en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen goed in kaart te brengen. Om die reden nemen we methode onafhankelijke toetsen af.

Met deze toetsresultaten maken de leerkrachten een groepsoverzicht. Er wordt per leerling gekeken of de vaardigheidsgroei per vakgebied is behaald en zo nodig wordt er dan verlengde instructie, extra instructie of extra hulp geboden. Hierbij wordt de leerling zelf, maar ook de ouders betrokken om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

Bij de volgende toets wordt het effect van de geboden hulp bekeken en bijgesteld.

Twee keer per schooljaar komt het team bij elkaar om de tussen- en eindresultaten met elkaar te bespreken. Hoe is de voortgang in iedere groep? Welke acties zijn er ingezet of dienen ingezet te worden?

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We zijn blij met de plaatsingswijzer,die zowel voor ouders als voor leerkrachten en leerlingen een heldere adviseringsprocedure biedt. 

 

   

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven