Aeresteijn

Langeraarseweg 86 2461 CL Ter Aar

  • Als je in Langeraar komt valt de kerk meteen op.
We werken op een prettige manier samen met de kerk en de gemeenschap.
  • We werken samen met de openbare bibliotheek in Ter Aar om onze collectie up to date te houden.
Kinderen lenen hier ook boeke voor thuis.
  • De kleuters gymmen in een eigen speelzaal in de school.
De groepen drie tot en met acht gymmen in de gymzaal naast de school.
  • De school ligt aan een prachtig groot speelplein.
Iets wat we zeker willen houden als ons nieuwe IKC er staat!
  • Van maart tot okotober gaat groep zes wekelijks naar de boerderij De Vosseburch.
Heel veel in de praktijk leren over je omgeving!

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij basisschool Aeresteijn

U kunt hier een virtueel kijkje nemen in onze school.

Voor een duidelijker beeld en nog meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.aeresteijn.nl

Uiteraard bent u ook welkom om de school in het echt te komen bekijken.

U kunt een e-mail sturen naar  a.zantboer@wijdevenen.nl of bellen naar 0172-602548.

We maken graag een afspraak om u rond te leiden in onze school, waar we trots op zijn.

Anneke Zantboer, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbindend: samen beter
  • Verantwoordelijk:eigenaarschap
  • Verrijkend: talentontwikkeling
  • Vertrouwen: veilig
  • Vernieuwend: inclusiever

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het jaar 2022-2023 werken wij met drie kleutergroepen, twee groepen drie, een groep 4, twee groepen 5; een groep 6; twee groepen 7 en een groep 8.

Daarnaast hebben wij een pluszorggroep voor kinderen van de groepen vijf tot en met acht, die meer ondersteuning nodig hebben op de basisvaardigheden, geleid door een leerkracht en een onderwijsassistent.

Ook is er een plusgroep voor kinderen van de groepen zeven tot en met acht, die meer uitdaging nodig hebben, deze wordt geleid door een leerkracht.

Er is ook een plusgroep voor kinderen van groep 2 t/m 6, deze wordt geleid door een leraarondersteuner.

We zijn de enige school in het mooie dorp Langeraar en we werken er hard en met plezier aan om alle kinderen van Langeraar en Papenveer een plaats te bieden op Aeresteijn en ze een passend onderwijsaanbod te geven.

We zien graag dat kinderen met plezier en een hoge betrokkenheid de basisschooltijd doorlopen en dat ze uiteindelijk met een goede basis in het vervolgonderwijs terecht komen op het niveau wat bij ze past.

We werken vanuit het gedachtegoed van Gert Biesta dat het aanleren van basisvaardigheden en kennis (kwalificatie) in evenwicht moet zijn met het aanleren van de waarden en normen van de maatschappij waarin de kinderen leven zodat ze zich kunnen tot ontwikkelen een volwaardig lid van onze cultuur (socialisatie) én dat ze hun eigen kwaliteiten, tekortkomingen kennen om te kunnen bepalen hoe zij als individu kunnen ontwikkelen (subjectificatie).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
270
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Bij deze functionaris kan men terecht voor klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; discriminatie en radicalisering. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief). Hij/zij zal de klachten niet zelf behandelen,maar zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen vanaangifte.

Terug naar boven