Basisschool De Vaart

Beverlanderhof 28 2461 BT Ter Aar

Schoolfoto van Basisschool De Vaart

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks vullen leerlingen van groepen 7 en 8 de leerlingvragenlijst invullen.

Het team van De Vaart vindt het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school. Teamleden staan met hun gedrag model voor het gewenste gedrag. Zij treden actief op bij ongewenst gedrag van leerlingen. 

Er is toezicht op de pleinen bij het in- en uitgaan van de school en tijdens pauzemomenten. Op de leerpleinen wordt leergedrag van de leerlingen verwacht. 


Tevredenheid
8,3

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Naast de vragenlijst van Scholen op de kaart maken we gebruik van specifieke schoolvragenlijsten om ouders te bevragen over het beleid van de school. Daarmee krijgen we inzicht hoe ouders tegen ons beleid aankijken. Waar nodig kan dan extra uitleg worden gegeven of beleid worden bijgesteld.


Tevredenheid
8,0

Terug naar boven