Basisschool De Vaart

Vierambachtsstraat 31 2461 BA Ter Aar

Schoolfoto van Basisschool De Vaart

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gegevens op deze pagina hebben betrekking op één van de gefuseerde scholen. Voor De Vaart zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. Alle drie de scholen behaalden in de afgelopen drie jaar minimaal de gemiddelde scores op de eindtoets. 

De eindresultaten worden gemeten met behulp van Route 8. Deze toets werkt digitaal en adaptief ( = afgestemd op het niveau van de leerling). Route 8 sluit daarmee goed aan bij de onderwijskundige visie van De Vaart.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten van leerlingen worden dagelijks nauwkeurig gevolgd en gebruikt om het onderwijsaanbod vorm te geven. Het dagelijks werk, observaties, gesprekken met kinderen en het digitale werken met Snappet geven leerkrachten  inzicht in waar kinderen staan in hun ontwikkeling.

Twee maal per schooljaar worden de kinderen van de groepen 3 t/m8 getoetst m.b.v. Cito-toetsen. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met Kanvas. Kleuters worden in hun ontwikkeling gevolgd door het observatiesysteem KIJK. Hiermee volgen we de kinderen op langere termijn.

Deze tussentijdse resultaten worden geanalyseerd op basis van Data-Duiden-Doelen-Doen.

Data analyses vinden op school-, groeps-, en individueel niveau plaats. Wij hanteren daarbij een schoolstandaard waarin we ons streefdoelen hebben vastgelegd. Daarmee bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs.

Toetsdata krijgen betekenis door ze te verklaren: welk leerkrachthandelen heeft bijgedragen aan de resultaten?

Vervolgens kunnen nieuwe doelen worden gesteld, ook deze liggen op het gebied van leerkrachthandelen.

Te onderzoeken gebieden zijn:

- Leerstofdoelen

- Leertijd

- Didactisch handelen

- Klassenmanagement

- Pedagogisch handelen

- Schoolklimaat


Vervolgens wordt gekeken welke acties voor welke kinderen nodig zijn om hun doelen voor de komende periode te kunnen gaan halen.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De gegevens op deze pagina hebben betrekking op één van de gefuseerde scholen. Voor De Vaart zijn deze gegevens nog niet beschikbaar. 

De adviezen voor Voortgezet Onderwijs worden zorgvuldig samengesteld en met ouders en kind besproken. We bereiden kinderen voor op het vervolgonderwijs door ze de kennis en de vaardigheden te leren die ze nodig hebben om met succes hun schoolloopbaan te kunnen vervolgen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven