Basisschool De Vaart

Beverlanderhof 28 2461 BT Ter Aar

  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
  • Ontmoeten
  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool De Vaart.

Per 1 augustus 2021 zijn wij gehuisvest in het IKC De Vaart.

Op onze samenwerkingsschool wordt het samenleven geoefend en bieden we kinderen ondersteuning in hun ontwikkeling naar sociaal en verantwoordelijke burgers in een brede samenleving.

Wilt u persoonlijk kennismaken met de school, dan kunt u contact opnemen via info.devaart@wijdevenen.nl of  telefonisch: 0172-602939.

U kunt ook een kijkje nemen op onze website www.devaart-teraar.nl

Marijke Kieboom en Ruud van Geene

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezierig ontwikkelen
  • Passend onderwijsaanbod
  • Eigenaarschap
  • Samenwerken
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
501
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Hoe wordt vervanging geregeld bij verlof? 

De Vaart valt binnen het bestuur van WijdeVenen.? Wij verwachten dat het lerarentekort ook in onze regio steeds meer merkbaar wordt. Er zijn op dit moment onvoldoende mensen beschikbaar om te vervangen in de vervangerspool en daarbuiten. Samen met onze collega-besturen werven we collega’s voor de vervangerspool, we leiden via zijinstroomtrajecten nieuwe collega’s op en we zoeken naar inventieve oplossingen binnen de school als er geen vervanger beschikbaar is. Maar we willen wel alvast aan u melden dat we verwachten dat er niet altijd inventieve oplossingen zijn: ook op onze scholen zullen we er niet aan ontkomen dat er af en toe echt niemand beschikbaar is en we als laatste maatregel van u vragen de leerlingen een dag thuis te houden. Binnen WIJ de Venen gelden ook afspraken voor alle scholen: afgesproken is dat directeuren en intern begeleiders (op hun reguliere werkdagen) niet als vervanging voor de groepen gaan. Zij hebben andere belangrijke taken binnen de school en komen daar bij een oplopend lerarentekort niet aan toe. Zij moeten beschikbaar blijven om te werken aan structurele oplossingen en voor het leiding geven en coachen van het team. Voor WIJ de Venen als geheel geldt dat we, in overleg met directeuren en in afstemming met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR, daarin is iedere school vertegenwoordigd) werken aan een plan rond het oplopende lerarentekort. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het kader van meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld: http://www.veiligthuishollandsmidden.nl/

Terug naar boven