Basisschool De Vaart

Beverlanderhof 28 2461 BT Ter Aar

  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
  • Ontmoeten
  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool De Vaart.

Per 1 augustus 2021 zijn wij gehuisvest in het IKC De Vaart.

Op onze samenwerkingsschool wordt het samenleven geoefend en bieden we kinderen ondersteuning in hun ontwikkeling naar sociaal en verantwoordelijke burgers in een brede samenleving.

Wilt u persoonlijk kennismaken met de school, dan kunt u contact opnemen via info.devaart@wijdevenen.nl of  telefonisch: 0172-602939.

U kunt ook een kijkje nemen op onze website www.devaart-teraar.nl

Marijke Kieboom en Ruud van Geene

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezierig ontwikkelen
  • Passend onderwijsaanbod
  • Eigenaarschap
  • Samenwerken
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
472
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het kader van meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld: http://www.veiligthuishollandsmidden.nl/

Terug naar boven