CBS De Wieken

Oldenhuisstraat 6 9792 PM Ten Post

Schoolfoto van CBS De Wieken

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van proberen we in eerste instantie een bekend gezicht aan te trekken, bijvoorbeeld de duo partner van de zieke leerkracht of een vaste invaller uit de invalpool van de vereniging. Lukt dit niet, dan melden wij de vervanging bij bemiddelingsbureau Slim.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Elke groep heeft zijn eigen accenten op leerinhouden en vakgebieden. Bij de kleuters zijn de leerlingen dagelijks bezig met voorbereidende reken- en taalactiviteiten en het aanleren van sociale vaardigheden. Bij de kleuters wordt het zelfstandig werken en de zelfredzaamheid gestimuleerd en ontwikkeld. Dit alles binnen een thematische context waarin het spel van de kinderen belangrijk is. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen gaan per schooljaar heel wat uren naar school. Er is een wettelijk vastgesteld minimum aantal uren dat leerlingen naar school moeten. CBS De Wieken voldoet aan de eisen die gesteld zijn.   

De onderwijstijd wordt verdeeld over de verschillende vakgebieden, waarbij Nederlandse taal en rekenen tenminste de helft van de onderwijstijd beslaan. Over het aanbod binnen de verschillende vakgebieden en de gebruikte methoden en methodieken kunt u in de schoolgids uitgebreide informatie vinden. 

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het is onze ambitie om, als het even kan in het belang van de leerling en de andere leerlingen en met passende ondersteuning, alle kinderen een plaats te bieden bij ons op school. Daarvoor hebben we een School Ondersteunings Profiel geschreven. Daarin worden de mogelijkheden van de ondersteuning besproken. Het SOP is opvraagbaar op school en te vinden in Vensters. Graag gaan we met ouders in gesprek over de specifieke ondersteuningsbehoefte van hun kind. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ook in de toekomst willen we een dorpsschool zijn waar kinderen, als het even kan, terecht kunnen. Door met interne en externe professionals samen te werken, kunnen we veel bieden. Hierin willen we nog specifieker inzoomen op het individuele kind, maar daarbij de groep niet uit het oog verliezen. Ook voor kinderen die 'aan de bovenkant' extra ondersteuning nodig hebben, willen we ons aanbod verstevigen. Het kennisniveau van het team willen we op pijl houden en uitbreiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Iedere vrijdagmorgen is onze eigen 3+ peutermeespeelgroep bij ons op school. Zij maken gebruik van het kleuterlokaal om samen te spelen en te werken. Meer informatie hierover kunt u opvragen op school. 

Terug naar boven