Christelijke Basisschool De Til

Kerkstraat 6 9797 PD Thesinge

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Til

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Basisschool De Til in Thesinge! Onze school is een fijne school, met gezellige leerlingen, een enthousiast team en betrokken ouders. De meeste leerlingen die onze school bezoeken komen uit het dorp Thesinge, maar ook uit omliggende dorpen. Daarmee zijn we echt een school van het dorp. Elk kind brengt een belangrijke periode van zijn leven door op een basisschool. Ouders brengen hun kind(eren) in vertrouwen naar school toe. Daarom vinden wij het belangrijk om u te laten weten waar we als school voor staan. Fijn dat u de informatie over onze school wilt lezen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien
  • Samenwerken
  • Doen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
39
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven