School voor Speciaal Basisonderwijs De Lings

van Wevelickhovenstraat 9 5931 KS Tegelen

  • presentatiekast werkstukken uit kunst
  • thema halloween
  • groepslokaal unit boven
  • gezamenlijke werkruimte unit boven
  • groepslokaal jonge kind, unit beneden

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De SBO scholen kennen geen landelijk verplichte eindtoets, waardoor er geen gegevens beschikbaar zijn. Wel heeft de inspectie De Lings in juni 2013 bezocht in het kader van een landelijk onderzoek. De opbrengsten van de laatste drie schooljaren voor De Lings zijn hierin als voldoende beoordeeld.

Zie voor een overzicht van eindopbrengsten de schoolgids.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen maken twee keer per jaar een (CITO)toets op het gebied van lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. De opbrengsten hiervan worden individueel besproken in een leerlingbespreking. Op basis van het OPP (HGPD) stellen we vast of de leerresultaten in overeenstemming zijn met wat we van de leerling mogen verwachten.

Jaarlijks houden we het leerrendement bij door dit leerrendement bij de start op De Lings te vergelijken met het moment van schoolverlating. Zie bijlage.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom onbekend is uitstroom naar België.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling betreft ons dagelijks handelen. een kind dat goed in zijn vel "zit" staat open voor het leren. Dit is dus een eerste vereiste. Veel kinderen die van de basisschool komen, komen met forse lijdensdruk. Hier is tijd voor nodig om samen met deze kinderen aan de slag te gaan over hun zelfbeeld, succeservaringen laten opdoen en aan zichzelf te leren toeschrijven. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • eigenaarschap
  • positief zelfbeeld
  • emotioneel vrij

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2019 heeft de inspectie in het kader van het bestuursonderzoek ook onze  SBO onderzoek onze school bezocht. Het basisarrangement is opnieuw toegekend. Het verslag van dit bezoek is op de website van de inspectie te vinden.

Terug naar boven