School voor Speciaal Basisonderwijs De Lings

van Wevelickhovenstraat 9 5931 KS Tegelen

  • presentatiekast werkstukken uit kunst
  • thema halloween
  • groepslokaal unit boven
  • gezamenlijke werkruimte unit boven
  • groepslokaal jonge kind, unit beneden

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is en er is geen vervanger beschikbaar blijven de kinderen thuis. Indien de ouders geen opvang kunnen regelen, vangen wij de leerling op. Kinderen verdelen over de groepen wordt niet gedaan. Hier hebben dan alle kinderen last van. Is de volgende dag nog geen vervanger beschikbaar, blijft een andere groep thuis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er wordt gewerkt in twee units. Elke unit bestaat uit ongeveer 60 kinderen. 4 FTE's zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen in de betreffende unit.

Het weekritme in een unit ziet er als volgt uit:

•Maandag, dinsdag, donderdag:

•08.30  kinderen komen binnen

•08.40  zoemer gaat

•08.45  kinderen starten in de mentorgroep

•08.50-09.00  gezamenlijke dagopening

•09.00-09.30  mentorgroep

•09.30-10.15  taalclub

•10.15-10.45  pauzes, inclusief leeskwartier

•10.45-12.15  workshops

•12.15-13.15  pauze, eten, buitenspelen’

•13.15-14.00  rekenclub

•14.00-14.45  workshops

•14.45-15.15   mentorgroep (evaluatie, reflectie op de dag)

•Woensdag en vrijdag:

•08.30  kinderen komen binnen

•08.40  zoemer gaat

•08.45  kinderen starten in de mentorgroep

•08.50-09.00  gezamenlijke dagopening

•09.00-09.30  mentorgroep

•09.30-10.15  taalclub/rekenclub (woe: rekenclub vrij: taalclub)

•10.15-10.45  pauzes, inclusief leeskwartier

•10.45-11.45  workshops

•11.45-12.30  mentorgroep

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook hier wordt uitgegaan van een traditioneel onderwijsconcept. Zo werken wij niet, kinderen krijgen het ontwikkelingsaanbod op het juiste moment, op de juiste plaats.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling van het bovenstaande betreft een traditioneel onderwijsconcept. Zo werken wij niet, het is dus niet ingevuld.

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het betreft leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften waarop de basisscholen onvoldoende kunnen afstemmen. IQ range is 50-120, al dan niet met bijkomende ontwikkelingsstoornissen als ADHD, ASS, Leerstoornissen (informatieverwerkingsstoornissen), taalstoornissen (TOS) hechtingsstoornis e.d.

Het team bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten, ondersteund door orthopedagoog, logopedist, onderwijsassistenten, conciërge, administratief medewerker en het MT (twee teamleiders, een directeur).

Verder bieden we kinderfysiotherapie, ergotherapie, psychomotore therapie. Behandeling voor informatieverwerkingsproblemtiek.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven