School voor Speciaal Basisonderwijs De Lings

van Wevelickhovenstraat 9 5931 KS Tegelen

  • presentatiekast werkstukken uit kunst
  • thema halloween
  • groepslokaal unit boven
  • gezamenlijke werkruimte unit boven
  • groepslokaal jonge kind, unit beneden

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van SBO De Lings. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en De Lings. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties, kengetallen.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2016 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betekenisvol onderwijs
  • eigenaarschap
  • werken in units
  • erkende ongelijkheid
  • jij mag er zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Inloop 's ochtends vanaf 08.30 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

We werken intensief samen met de Mutsaersstichting Venlo poli informatieverwerkingsstoornissen. Behandelingen door professionals van de Mutsaersstichting vinden op school plaats.

Binnen school werken kinderfysiotherapeuten, een ergotherapeut en er wordt psychomotore therapie geboden.

Terug naar boven