Openbare Jenaplan Basisschool De Toermalijn

Mulgouwsingel 9 5932 TP Tegelen

  • Digitale leermiddelen om de wereld van een mijnwerker te stappen, als matroos op een VOCschip te varen. WereldoriĆ«ntatie tot leven brengen.
  • Op OJBS de Toermalijn krijgen leerlingen 2x per jaar koken. Met producten uit de eigen moestuin.
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool De Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster is een kennismaking met OJBS De Toermalijn.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf.

Dit SchoolVenster biedt u informatie over onze schoolopbrengsten en over andere zaken zoals onze missie en visie, organisatie etc...  

Wilt u meer informatie over onze school, dan kunt u ook terecht op onze website. Daar vindt u o.a. de schoolgids en onze nieuwsbrief. Wanneer u vragen heeft, of wanneer u bijvoorbeeld een rondleiding wil, neem dan gerust contact op met ons! We staan u graag te woord.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Jenaplan
  • Brede ontwikkeling
  • Diversiteit
  • Respect voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kleuters hebben bij ons op school op woensdag vrij. Dit zorgt voor een evenwichtige week voor onze jongste leerlingen. Zij hebben twee dagen school, een dag vrij, twee dagen school en vervolgens weekend. Vooral voor de aller jongsten is de pauze in de week erg waardevol.

Ouders zijn vrij om voor een andere buitenschoolse opvang te kiezen. In de meeste gevallen worden de kinderen dan door een taxi opgehaald op school. Wij hebben een duidelijke verzamelplek voor de kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven