PassePartout

van Wevelickhovenstraat 5 5931 KS Tegelen

Schoolfoto van PassePartout

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Dit onderzoek is door externen afgenomen en daardoor volledig gevalideerd.
Tevredenheid
8,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Dit onderzoek is door Duo uitgezet en daarmee volledig gevalideerd!
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven