PassePartout

van Wevelickhovenstraat 5 5931 KS Tegelen

Schoolfoto van PassePartout

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op PassePartout.

PassePartout is een plek waar ieder kind de hoofdrol krijgt in een doorlopende voorstelling!

Ieder kind is uniek en bezit een schat aan talenten en mogelijkheden. Op PassePartout zorgen we ervoor dat we recht doen aan deze uniciteit om te mogen groeien t.o.v. jezelf. Dit doen we door zelf te doen, te ontdekken, voordoen-nadoen. Kortom door op een eigen natuurlijke manier te leren.

PassePartout creëert  een rijke en betekenisvolle leeromgeving, waarin ieder kind wordt uitgedaagd om te ontdekken, te onderzoeken, te ontwerpen en te leren. Een omgeving waarin kinderen niet alleen cognitief worden uitgedaagd maar vooral ook op sociaal emotioneel, creatief en motorisch vlak.

Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen en wilt u graag de sfeer op school proeven, dan kunt u altijd een afspraak maken voor een gesprek. We heten u en uw kind(eren) van harte welkom!

De schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsrraad (MR).

We wensen u veel leesplezier,

Namens het team van basisschool PassePartout

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk leren
  • Rijke leeromgeving
  • Betekenisvolle leeromgeving
  • Onderzoekend leren
  • Ontwerpend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze schoolpopulatie op PassePartout is een mooie afspiegeling van de maatschappij waarbij we op 1 oktober 2020 275 leerlingen telden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
270
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven