Basisschool St Jozef

Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen

Schoolfoto van Basisschool St Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Welkom op de site van basisschool St. Jozef. Onze school is gevestigd in een monumentaal gebouw aan de doorgaande weg in het centrum van Tegelen. Basisschool St. Jozef is een school die volop in ontwikkeling is, we zijn onderweg naar een leeromgeving waarbij je leert om een leven lang te ontwikkelen. 

Voor een echte kennismaking met de school, en om de sfeer met eigen oren en ogen te ervaren, kunt u altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We gaan ervan uit dat deze site bijdraagt aan uw beeld van basisschool St. Jozef en we hopen u te mogen ontmoeten op onze school!

Met vriendelijke groet,

Team basisschool St. Jozef

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Kwaliteit
  • Verbinding
  • Vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven