Basisschool Zandhope

Willem 't Hartplein 9 1756 TZ 't Zand

Schoolfoto van Basisschool Zandhope

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Basisschool Zandhope vindt het belangrijk om inzicht te hebben in hoe leerlingende sociale veiligheid in en rondom school ervaren. In de leerlingtevredenheidsonderzoeken komen onderwerpen aan de orde die bij dit thema aansluiten.

Een steeds belangrijker wordend aspect van het onderwijs, is het begeleiden van de kinderen met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor het aanleren van en versterken van wenselijk gedrag, het leren samenwerken, het leren dragen van verantwoordelijkheid en andere aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling én in het kader van burgerschap gebruiken wij Kanjertraining.

- We spreken schoolbreed 'dezelfde taal' en volgen hierbij de werkwijze van Kanjertraining
- De leerkrachten benaderen alle leerlingen op een positieve manier en bekrachtigen goed gedrag
- Het team is geschoold in Pedagogisch Tact (2018-2019 ‘Het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’
- De school werkt met een gedrags- en antipestprotocol
- De school houdt zicht op het sociaal-emotionele ontwikkeling middels het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Basisschool Zandhope vindt het belangrijk om inzicht te hebben in hoe ouders/verzorgers de sociale veiligheid in en rondom school ervaren. In de oudertevredenheidsonderzoeken komen onderwerpen aan de orde die bij dit thema aansluiten.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven