Gereformeerde basisschool Het Sterrenlicht

Parkweg 34 8084 GK 't Harde

  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Het Sterrenlicht
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Het Sterrenlicht
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Het Sterrenlicht
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Het Sterrenlicht
  • Schoolfoto van Gereformeerde basisschool Het Sterrenlicht

In het kort

Toelichting van de school

Het Sterrenlicht is een basisschool waar de Bijbel centraal staat. Met veel plezier bieden wij onze leerlingen onderwijs op een eigentijdse manier. We werken schoolbreed in thema's. Ook zetten wij ICT in als hulpmiddel.

We willen Gods liefde voorleven en aan elkaar leren. Onze leerlingen mogen stralen met de talenten de zij van God hebben gekregen! Ons onderwijs wordt dagelijks vormgegeven door een enthousiast team die op verschillende manieren tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • plezier
  • veiligheid
  • bijbelgetrouw

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een kleinschalige school waardoor iedereen elkaar kent. De betrokkenheid op elkaar is groot. We hebben te maken met een lichte daling van het leerlingaantal. Onze bovenbouwgroepen zijn relatief groot maar er stromen minder kinderen in bij de onderbouw. Wij maken volop gebruik van social media om aan potentiële ouders te laten zien wat voor school wij zijn zodat zij een gefundeerde keuze kunnen maken voor hun kind. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven