PCBS De Parel

Leisteenstraat 1 8084 XE 't Harde

Schoolfoto van PCBS De Parel

In het kort

Toelichting van de school

De Parel is een modern christelijke school die duidelijk staat voor haar identiteit. Door op een positieve en bijdetijdse manier het geloof als team voor te leven, willen we graag een voorbeeld zijn voor de kinderen. Daarnaast kiezen we voor een moderne manier van onderwijs, waar de uniciteit van ieder kind zoveel mogelijk centraal staat. 

Nieuwsgierig en wil je een afspraak plannen? Bezoek de site en maak een afspraak via http://pcbsdeparel.nl/de-parel/orienterend-gesprek

Hartelijke groet,

Jos van Dijk

Schoolleider 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • eigentijds helder christelijk
  • Engels vanaf groep 1 (VVTO)
  • open en eerlijke communicatie
  • Vanuit ruimte en vertrouwen
  • Aandacht voor persoonsvorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
306
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven