De Golfslag

Narcisstraat 1 8255 BS Swifterbant

  • Schoolfoto van De Golfslag
  • Schoolfoto van De Golfslag
  • Schoolfoto van De Golfslag
  • Schoolfoto van De Golfslag
  • Schoolfoto van De Golfslag

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt op De golfslag de vragenlijst voor kinderen afgenomen en op deze pagina gepubliceerd. Naast deze informatie wordt op 2 andere momenten in het jaar de vragenlijsten van het kanjervolgsysteem afgenomen. De kanjertraining gebruiken wij om kinderen te leren wat je eigen gedrag doet met een ander en hoe je daardoor invloed kan uitoefenen op verschillende situaties. Het volgsysteem brengt goed in beeld hoe kinderen zich op school voelen. Dit stelt ons als school in staat om snel te handelen in een situatie als die daarom vraagt.

De informatie van deze 3 momenten gebruiken wij voor een gerichte aanpak in de klas. 

Voor een toelichting of vragen zijn wij altijd bereikbaar!

Het team van KBS De Golfslag

In de opstart van schooljaar 2020-2021 worden de vragen op papier afgenomen om zo wel een goed beeld te krijgen. Deze gegevens worden tevens gebruikt als 0-meting voorafgaand aan de invoering van de Vreedzame school. In maart april zullen de vensters vragenlijst weer digitaal afgenomen worden en daarmee zichtbaar worden op de website scholen op de kaart.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven