De Golfslag

Narcisstraat 1 8255 BS Swifterbant

  • Schoolfoto van De Golfslag
  • Schoolfoto van De Golfslag
  • Schoolfoto van De Golfslag
  • Schoolfoto van De Golfslag
  • Schoolfoto van De Golfslag

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt op De golfslag de vragenlijst voor kinderen afgenomen en op deze pagina gepubliceerd. Naast deze informatie wordt op 2 andere momenten in het jaar de vragenlijsten van het kanjervolgsysteem afgenomen. De kanjertraining gebruiken wij om kinderen te leren wat je eigen gedrag doet met een ander en hoe je daardoor invloed kan uitoefenen op verschillende situaties. Het volgsysteem brengt goed in beeld hoe kinderen zich op school voelen. Dit stelt ons als school in staat om snel te handelen in een situatie als die daarom vraagt.

De informatie van deze 3 momenten gebruiken wij voor een gerichte aanpak in de klas. 

Voor een toelichting of vragen zijn wij altijd bereikbaar!

Het team van KBS De Golfslag

Tijdens het tweede deel van het schooljaar 2019-2020 is er geen vragenlijst afgenomen ivm de beperkende coronamaatregelen en het tijdelijk geven van afstandsonderwijs.

In de opstart van schooljaar 2020-2021 worden de vragen op papier afgenomen om zo wel een goed beeld te krijgen. Deze gegevens worden tevens gebruikt als 0-meting voorafgaand aan de invoering van de Vreedzame school. In maart april zullen de vensters vragenlijst weer digitaal afgenomen worden en daarmee zichtbaar worden op de website scholen op de kaart.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Door de ontstane situatie rondom corona en thuisonderwijs hebben we de vragenlijsten niet onder de ouders van de school uitgezet.

De vragenlijst zullen we in het tweede deel van schooljaar 2020-2021 alsnog uitzetten. De uitkomsten verschijnen vervolgens op de website scholen op de kaart.

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven