De Duykeldam

De Lange Streek 30 8255 AR Swifterbant

  • In onze talentenklas worden kinderen uitgedaagd hun talenten op verschillende manieren in te zetten.
  • Op De Duykeldam leren de kinderen van en met elkaar.
  • Kinderen op de Duykeldam leren door zelf te ontdekken.
  • Op de Duykeldam hebben we oog voor creatief talent!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Duykeldam gebruikt vragenlijsten van WMKPO om ouders en kinderen jaarlijks te bevragen over hun ervaringen op en met school. Bij deze vragenlijst valt op dat we op alle onderdelen ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. Zowel de kinderen als de ouders geven aan dat zij met zeer veel plezier naar school gaan en scoren op het onderdeel 'welbevinden' een 8!
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven