De Duykeldam

De Lange Streek 30 8255 AR Swifterbant

  • In onze talentenklas worden kinderen uitgedaagd hun talenten op verschillende manieren in te zetten.
  • Op De Duykeldam leren de kinderen van en met elkaar.
  • Op De Duykeldam begeleiden we alle kinderen op hun eigen niveau!
  • Kinderen op de Duykeldam leren door zelf te ontdekken.
  • Op de Duykeldam hebben we oog voor creatief talent!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op deze pagina vindt u de resultaten van de Eindtoets. Tot 2016 gebruikten wij de Cito Eindtoets. Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn wij overgestapt naar de IEP Eindtoets.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van alle leerlingen worden twee maal per jaar getoetst. Hiervoor gebruiken we de landelijk erkende toetsen van CITO, die ons een beeld geven van de individuele leerling vergeleken met zijn/haar klasgenootjes, maar ook met het landelijk gemiddelde.

Naar aanleiding van de toetsresultaten worden de groepsplannen geëvalueerd en aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al in een vroeg stadium en in ieder geval in groep 7 wordt er met ouders en kinderen gesproken over de verwijziging naar het voortgezet onderwijs. Wij vinden het belangrijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en monitoren hoe de onderwijsloopbaan van onze kinderen in de toekomst verloopt.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven